Welkom

Meer Dialoog richt zich op de interactie met jezelf en die met de ander.
IMG_20211011_150830 (2)

De interactie met jezelf en met de ander is vaak nauw met elkaar verweven, waarbij onderscheid kunnen maken tussen jezelf en de anderen om je heen het ingewikkelder kan maken.

Het werken vanuit Spraak- en Dramatherapie biedt de mogelijkheid om een beeld te krijgen over hoe de dingen gaan zoals ze gaan. Zo kan er een breder beeld ontstaan waarom er een bepaalde reactie of herhaling in gedrag zich voordoet.

In deze vorm van therapeutische begeleiding wordt er ruimte gegeven om de individualiteit meer te leren ontdekken, te herkennen en erkennen. Door de toename van het zelfbewustzijn, kan de balans tussen het denken, voelen en willen zich versterken.

Het werken met ‘spraak’ geeft de mogelijkheid om te kijken naar adem, stem, articulatie, houding en de intentie waarmee wordt gesproken. Het werken met deze elementen biedt een zoektocht naar een gezonde, gepaste en vitaliserende ademhaling waarbij er een evenwichtige manier van spreken wordt gestimuleerd. Zo wordt je er toe aangezet om de balans in adem en stem te herstellen en zich deze eigen te maken. Door middel van verschillende ademhalingstechnieken, spreekstijlen en adem-bewegingsoefeningen, kan dit een essentieel onderdeel zijn dat als spiegel dient voor mechanismen in gedrag, het emotionele en in gedachten.

Het werken met ‘drama’ geeft de mogelijkheid om tot inzichten te komen in situaties die zich hebben voorgedaan of voordoen. De interactie die plaats vindt, met jezelf of met anderen, krijgt de ruimte om visueel te worden door het te simuleren via verschillende methodes. Dit brengt het eerdere gevoel, gedachtepatroon en/of handeling naar voren. Vervolgens kan er worden gekeken naar wat er gebeurt, wat het met je doet en waarom dit zich steeds weer voordoet of in een andere vorm terugkomt . Het systeem wordt zichtbaar, ook wel het mechanisme genoemd. De volgende stap is, hoe zou je het anders willen waar je je wél comfortabel bij voelt wat de interactie met jezelf en de ander ten goede zou doen.