Werkwijze en Aanbod

Werkwijze

De doelen zijn gericht op het verbeteren van de balans tussen het denken, voelen en willen. Het gaat om de dialoog tussen deze drie gebieden, waar zit er een blokkade en wanneer is het lastig om tot een ander gebied te komen. Dit wordt als uitgangspunt genomen om tot beeld te kunnen komen waar er een disbalans zit en waar aan gewerkt kan worden gedurende het traject. Door het denken, het gesprek en de ervaringen van de cliënt als ingang te nemen, wordt er een helder beeld geschetst met welke problematiek, situaties en ervaringen de cliënt bezig is. Met de gegeven informatie wordt er gedurende de sessie verder gewerkt. Het doen van lichamelijke oefeningen met adem, stem en beweging, het analyseren en realiseren hoe en wat er met de emoties en gedachtes gebeurt, geven ruimte voor zelfbewustzijn. Zo kan er begrip, herkenning en erkenning ontstaan voor dat gene waar de cliënt mee zit. Dit brengt inzicht in de eigen handelingen en beweegredenen, de gedachtepatronen en wat er emotioneel gebeurt. Het inzicht in de mechanismen die zich hebben gevormd, geeft ruimte om te kunnen uitzoomen. Zo kan er worden gekeken naar hoe het mechanisme zich vormt, hoe het anders kan en welke manier bij de cliënt past. Tijdens de sessies kan daar verdere ervaring in worden opgedaan.

De ervaringen worden versterkt gedurende het traject, wat ervoor zorgt dat het nieuwe gedrag, langzaam maar met vertrouwen en zekerheid in het dagelijkse leven kan worden gebruikt. Dit kan gaan om de manier van ademen, hoe te staan voor een groep, de relatie tot de eigen emoties en gedachtes en/of van de ander. Om vervolgens de cliënt op de eigen benen te laten staan en met zelfverzekerdheid het ‘nieuwe gedrag’ eigen te maken en mee te laten nemen in het dagelijkse leven.

Aanbod

Met welke vragen of doelen kunt u komen?

Vermoeidheid, stress en spanning

 • Tot ontspanning komen
 • Beter in het lichaam komen en steviger in de schoenen leren staan.
 • Leren begrenzen
 • Hoe om te gaan met stress en spanning om piekmoment

Burn-out  

 • Vermindering van het overbewustzijn van de fysieke klachten omtrent ademhaling, stress en spanningen.
 • Grenzen leren aangeven
 • Leren omgaan met prikkels
 • Ontspanning

Angst

 • Zelfbewustzijn stimuleren omtrent de ervaringen van angst
 • Eigen kracht stimuleren door de hoge en vastgezette ademhaling te laten ontspannen. Zo kan er ruimte ontstaan voor de emotie die vervolgens met rust weer rustig mag worden.

Ademhalingsproblemen: (chronische) hyperventilatie en (chronische) astma   

 • De hyperventilatie/astma beter in de hand leren krijgen door het bewustzijn omtrent het ademhalen te versterken en te leren hoe het anders kan.

Onzekerheid/negatief zelfbeeld

 • Stimuleren van zelfvertrouwen; door succeservaringen

Autisme

 • Leren van sociale vaardigheden en interactie
 • Het leren omgaan met de eigen emoties en de uitingen daarvan