Welkom

In spraaktherapie wordt een vaak gevonden disbalans tussen stem, adem en articulatie weer in evenwicht gebracht. Door het oefenen van een gezonde ademhaling en een evenwichtige manier van spreken, wordt de mens er toe aangezet om de balans te herstellen en zich deze eigen te maken. Er wordt gebruik gemaakt van ademhalingstechnieken, verhalen, gedichten en toneelteksten.

Spraak- en dramatherapie geeft ruimte om de individualiteit van de mens te versterken en de balans tussen het denken, voelen en willen te verbeteren. Hierdoor wordt de ik-kracht aangewakkerd en sterker gemaakt. Het lichaam en de stem vormen hierbij de instrumenten. 

Dramatherapie heeft te maken met expressie en het uitdrukken van jezelf. Klank, ritme, beweging en expressie zijn elementen die hierbij worden ingezet. Tijdens de sessie kan er een wisselwerking ontstaan tussen ervaringen, die worden opgedaan in het spel en ervaringen die zijn opgedaan in het eigen leven. Via deze oefeningen kan er worden gereflecteerd en ontstaat er meer bewustwording over het eigen denken, voelen en handelen. 

Doelgroep 

De therapie is gericht op lichamelijke, psychische en psychosomatische klachten bij kinderen, jongeren en volwassenen. Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen via de mail.